top of page

Asumisen ihanteet 2021 tutkimus avaa suomalaisten luonnonmukaisia arvoja

Koti on suomalaiselle tunnetusti todella tärkeä asia, ja kodin halutaan olevan mukava ja viihtyisä asukkaalle itselleen, ei niinkään muille esiteltäväksi. Suomalaisten unelmat liittyvät usein kotiin ja sen ominaisuuksiin, ja Suomalainen viettää paljon aikaa kotona. Kodilla on suuri merkitys. Millaisia asioita asumiselta, asunnoilta ja kodeilta tällä hetkellä toivotaan? Tutustuimme Noren Oy:n Suomen Asuntomessuille tuottamaan Asumisen ihanteet 2021 -tutkimukseen ja keräsimme sieltä mielenkiintoisia poimintoja Suomalaisten asumisen ihanteista.Vallitsevan maailmantilanteen myötä luonnon merkitys korostunut


Luonto on ollut suomalaisille aina melko vahva vetovoimatekijä varmasti jo ihan maantieteellisistä syistä, mutta nyt parin viime vuoden aikana luonnon merkitys myös asumiseen liittyen on vahvistunut huomattavasti. Erityisesti nuoret aikuiset saavat voimakkaasti elinvoimaa luonnon läheisyydestä ja kaipaavat luontoa lähelleen niin asumisen, kuin vapaa-ajankin viettämisen suhteen. Asuntomessujen tilaamasta ja Noren Oy:n tuottamasta Asumisen Ihanteet 2021-tutkimuksesta käy ilmi, että 93% alle 25-vuotiaista aikuisista pitää luontoa merkittävänä hyvinvoinnin tekijänä. Samalla, kun luonnon merkitys on kasvanut, kaupungeista löytyvä luonto riittää yhä harvemmalle, ja vain 24 % nuorista aikuisista oli sitä mieltä, että kaupunkiluonto riittää kodin läheiseksi luonnoksi. Vuonna 2020 sama luku samassa ikäluokassa oli 59 prosenttia. On selvää, että pandemia on vaikuttanut asiaan vahvasti.


Halu olla lähellä luontoa, ja edes jollain tavalla luonnon ympäröimänä käy tutkimuksesta ilmi myös niin, että kiinnostus oman kodin rakentamista ja rakennuttamista kohtaan on noussut, ja 68% nuorista aikuisista pitää omakotitaloa ihanteellisimpana asumismuotona. Kuten olemme aiemmin tässäkin blogissa todenneet, omakotitaloasuminen on suomalaisten suosikki asumismuoto ja nyt pandemian myötä se on vain kasvattanut suosiotaan, niin konkreettisesti, kuin haaveiden tasolla. Yli 65-vuotiaiden joukossa kerrostaloasuminen on taas se erityisesti houkutteleva asumismuoto, ja asiaa selittänee asumismuodon helppous ja huolettomuus.


Sauna ja harrastetilat houkuttelevat


Asumisen Ihanteet 2021-tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaisten kestosuosikki sauna on yhä haluttu kodin ominaisuus. Kaikista vastaajista 83% haluaa kotiinsa saunan, ja 64%:lla se jo on. Sauna tuntuu olevan suomalaiselle samanaikaisesti sekä arkinen asia, että pientä arjen luksusta. Sauna kodissa on tavanomainen asia mutta erityisesti pienemmistä asunnoista löytyvä sauna on ihastusta herättävä ominaisuus. Asumisen Ihanteet tutkimuskin sen kertoo - sauna ja suomalaiset kuuluvat yhteen.


Tutkimus kertoo myös sen, että erilaiset tietylle tarkoitukselle suunnatut huoneet ovat kasvattaneet suosiotaan. Suomalainen haluaa yhä useammin kotiinsa vaatehuoneen, kodinhoitohuoneen, työhuoneen ja harrastushuoneen. Työhuoneiden suosio on noussut varmasti myös lisääntyneiden etätöiden vuoksi, ja pelkästään työlle rauhoitettu tila oman kodin suojissa kiinnostaa monia. Tutkimuksesta käy ilmi, että haavekoti on ylipäätään aiempaa suurempi. Koti on aiemmin ollut monille tukikohta, jonne palataan kodin ulkopuolisen elämän jälkeen lataamaan akkuja, mutta parin viime vuoden ajan koti ja asunto on ollut monille koko elämä. Vaikka maailma avautuu ja asiat pikkuhiljaa normalisoituvat, kodin rooli on mitä luultavimmin pysyvästi vahvistunut entisestään. Kodin on oltava sellainen paikka, jossa voi tarvittaessa tehdä kaiken sen, mitä elämältään haluaa.


Ekologiset arvot nousussa


Muita tutkimuksessa esiin nousseita unelmakodin ominaisuuksia ovat muun muassa luontoteemaan liittyvä ikkunasta näkyvä luonto, ja se ettei kotona ollessaan ja eläessään tarvitse välittää häiritsevänsä muita. Ihannekodin toivotaan olevan myös energiatehokas ja lämmitysmuodoltaan ekologinen ja taloudellinen. Lisäksi suosittujen ominaisuuksien listalle nousi se, että kierrättäminen olisi kodissa tehty hyvin helpoksi. Ekologisuus ei ole vielä tilastojen mukaan se kaikkein tärkein asia mitä kotiin tulee, mutta ekologiset arvot selvästi nousevat koko ajan aiheen ollessa äärimmäisen ajankohtainen ja tärkeä. Suomalainen on valmis ja halukas kierrättämään mutta sen toivotaan olevan helppoa ja mutkatonta. Tämä on asia, johon olisi varmasti hyvä kiinnittää huomiota rakentamisen ja remontoinnin yhteydessä, jotta kierrättäminen tulisi osaksi kaikkien arkea.


Tutkimukseen tutustuessa luonnonmukaisuus nousee monessa kohdassa esiin, ja se tuntuu vain kasvattavan suosiotaan. Suomalainen arvostaa kodissaan luonnonmateriaaleja, kasvien runsautta, skandinaavisuutta ja kokonaisvaltaista järkevyyttä, tinkimättä kodin mukavuudesta ja viihtyvyydestä. 


LÄHTEET:


Commenti


bottom of page