top of page

Tiedätkö tarpeeksi taloyhtiön remonteista?

Asunnon ostaja joutuu usein punnitsemaan, millaiset vaikutukset tulevilla remonteilla on asunnon arvoon? Miten ne vaikuttavat asunnon todelliseen hintaan? Onko parempi sijoitus ostaa asunto, johon tärkeimmät taloyhtiöremontit on jo tehty? Tässä blogikirjoituksessa käymme läpi yleisimmät taloyhtiöremontit.


Tärkeintä on selvittää, millaiset ovat remonttien lasketut kustannukset. Etenkin sijoutusasuntoa ostavan on laskettava taloyhtiöremonttien vaikutus sijoituksen tuottoon sekä riskiin, joten remonttien kustannukset tulisikin olla tiedossa jo asuntoa ostaessa.

Putkiremontti


Putkiremontti eli linjasaneeraus on terminä aavistuksen harhaanjohtava, sillä sen yhteydessä uusitaan usein myös muita taloteknisiä asioita, kuten esimerkiksi sähköt ja LVI-työt. Tyypillisessä putkiremonttiurakassa voidaan vaihtaa pelkät vesijohdot tai uusia viemärit ja runkolinjat.


Toteutustapoja on useita: perinteinen menetelmä, sukittaminen tai pinnoitus. Perinteisellä menetelmällä tehtävä putkiremontti voi kestää useammankin kuukauden, kun taas putkiston sukitus ja pinnoitus tapahtuvat nopeammin. Keskimääräinen putkistojen elinkaari on n. 30-50 vuotta. Putkiremontin kustannukset riippuvat oleellisesti toteutustavasta, rakennuksen iästä ja putkiston kunnosta, joka on selvitettävissä kuntotutkimuksen avulla.Julkisivuremontti


Julkisivuremonttiin voi kuulua pelkkä maalaus tai hiekkapuhallus, pinnoitus tai saumaus, mutta edullisimmillaan urakka toteutetaan maalaamalla. Julkisivuremontti ei estä asumista, mutta asumishaittaa voi aiheutua remontin ajaksi. Talo voidaan huputtaa useammaksikin kuukaudeksi, jonka seurauksena luonnonvaloa ei pääse sisään asuntoon ja ikkunatuulettaminen hankaloituu.


Varsinaiseen remonttiin voidaan sisällyttää esimerkiksi ikkunoiden ja parvekkeiden korjaaminen, joka luonnollisesti nostaa asunnon arvoa. Kokonaiskustannuksiin vaikuttaa myös julkisivussa käytettävä materiaali. Yleisesti julkisivujen remonttiväli on n. 20-50 vuotta.Parvekeremontti


Parvekeremontti toteutetaan usein osana julkisivuremontia, mutta se voidaan suorittaa myös erillisenä urakkana. Erinomaisesti suunniteltu, kuntotarkastettu, ajoitettu ja kilpailutettu parvekeremontti vähentää yllätysten riskiä.


Remontin kustannukset riippuvat siitä, uusitaanko parvekkeet kokonaan vai tehdäänlö niille vain kunnostustöitä, esimerkiksi vain uusimalla kaiteet ja paikkaamalla muut osat. Raskaamman korjauksen yhteydessä parveketta voidaan esimerkiksi leventää, jolloin uuteen osaan voidaan asentaa hallittu vedenpoisto ja lisätilaa voidaan saada n. 20-30cm. Myös mahdollisten lasitusten asentaminen vaikuttaa kokonaiskustannuksiin.


Parvekkeen käyttöiäksi voidaan arvioida n. 20-50 vuotta. Käyttöikä riippuu siitä, onko kyseessä sisäänvedetty vai ulostyönnetty parveke. Ulostyönnetty parveke altistuu enemmän sääolosuhteille, jolloin pintamateriaalit kuluvat nopeamin kuin sisäänvedetyssä parvekkeessa.Ikkunaremontti


Ikkunaremontti voidaan toteuttaa joko osana julkisivuremonttia tai erillisenä urakkana. Jos ikkunaremontti tehdään erikseen, sen hinta on keskimäärin 50 – 120 euroa asuinneliöltä. Tavallisesti ikkunat vaihdetaan kokonaan uusiin, sillä se parantaa ääni- ja lämpöeristystä.


Käyttöikä alumiinisten ja puukarmisten ikkunoiden välillä on huima. Alumiinisten ikkunoiden elinkaari on noin 50 vuotta, kun taas puukarmisten ikkunoiden noin 30 vuotta. Ikkunoiden uusimista ja kunnostusta pidetään erityisen tärkeänä, koska sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi asumisviihtyvyyteen ja energiatehokkuuteen.Kattoremontti


Kattoremontti on mahdollista toteuttaa yhdessä julkisivuremontin kanssa. Yleisesti kustannuksiin vaikuttaa mm. taloyhtiön katetyyppi, malli ja koko. Erilaisista katetyypeistä kestävimmät ovat tiili ja pelti, joiden käyttäikä voi olla jopa 50 vuotta. Katon malleja ovat esimerkiksi tasa-, pulpetti- tai harjakatto.


Pulpetti- ja harjakatot kestävät Suomen vaihtelevaa ilmastoa paremmin kuin tasakatot, eikä niissä ole yhtä suurta vesivuodon vaaraa. Yhä lumisemmat talvemme luovat kovia vaatimuksia kattomateriaaleille- ja malleille, ja siksi kattoremontti onkin hyvin oleellinen osa taloyhtiön huoltoremontteja.Hissiremontti


Hissiremontti voi tarkoittaa olemassa olevan hissin modernisointia (säilyttäen esimerkiksi arkkitehtuurisia rakenteita), hissin uusimista tai uuden rakentamista hissittömään taloon.


Hissin käyttöikä on arviolta noin 25-30 vuotta. Uusimis- ja korjaamistoimenpiteitä tulisi aloittaa viimeistään silloin, kun hissin käyttöikä on yli 20 vuotta. Etenkin silloin, jos hississä havaitaan toistuvia käyttöhäiriöitä, turvallisuuspuutteita, öljyvuotoja, poikkeuksellisia ääniä ja odotusaikoja tai julkiasun poikkeamia.


Toteutustavasta riippuen hissiremontin kustannukset jakautuvat osakkeiden kesken joko vastikeperusteisesti tai asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti.


 

Hyvin hoidetun taloyhtiön remontit suunnitellaan huolellisesti ja ajan kanssa. Oikein kilpailutetulla ja ajoitetulla remontilla voidaan säästää huomattavia summia sekä nostaa kiinteistön arvoa.


Comentários


bottom of page