top of page

Asunnon myyntivoittovero

Mikä on asunnon myyntivoittovero ja kuka sitä joutuu maksamaan? Lue lyhyt tietoiskumme asunnon myyntiin liittyvästä verotuksesta.Milloin asunnon myyminen onnistuu verovapaasti?


Voit myydä omistamasi asunnon verovapaasti, jos olet omistanut sen osakkeet, osuudet tai koko rakennuksen vähintään kahden vuoden ajan ennen asunnon myyntiä JA asunut kyseisessä asunnossa vähintään kahden vuoden ajan ennen sen myymistä. Asumisen ja omistamisen on myös oltava vakituista ja yhtäjaksoista.Miten omistusaika määritellään?


Omistusaika lasketaan alkavaksi ostosopimuksen tekemisestä ja päättyvän myyntisopimuksen tekemiseen, eli käytännössä kauppakirjojen allekirjoitukseen.


Jos olet saanut asunnon osituksessa, lasketaan omistajuus alkaneeksi omistajanvaihdoksesta ja asumisaika siitä, kun sinä tai perheesi on alkanut käyttää asuntoa vakituisena kotinaan.


Mikä määritellään verotuksessa omaksi asunnoksi?


Omistusasunto

Osakkeet ja osuudet, jotka oikeuttavat asunnon hallintaan

Omakotitalo tai muu rakennus tai sen osa

Rakennusten osalta mukaan lasketaan myös tontti, kunhan myytävä asunto sijaitsee sillä. Pelkkää tonttia tai maa-aluetta ei voi myydä verovapaasti omana asuntona


Asumisoikeusasunto

Myös asumisoikeuden voi myydä verovapaasti samojen sääntöjen mukaan kuin omistusasunnonkin

Omistusaika lasketaan asumissopimuksen voimassaolosta

Osaomistusasunto

Osaomistusasuntoihin sovelletaan samaa kahden vuoden omistus- ja asumissäädöstä omassa käytössä olleelta osuudelta

Jos osaomistusasunnon lunastaa jossain vaiheessa kokonaan itselleen lasketaan kahden vuoden asuminen alkaneeksi loppuosan kohdalta kaupanteosta lähtien

Kuolinpesä

Jos kuolinpesää ei ole jaettu, voivat sen myydä verovapaasti vain ne perilliset, jotka ovat käyttäneet sitä vakituisena asuntonaan kahden vuoden ajan kuoleman jälkeen

Jaettu kuolinpesä verotetaan osakkailta ja verotus määräytyy sen mukaan kuinka kauan kukin on asunut asunnossa vakituisesti


Muuta huomioitavaa


Verovapaus koskee vain vakituisia asuntoja. Verovapautta ei siis sovelleta vapaa-ajan asuntoihin tai sijoitusasuntoihin.


Kahden vuoden vakituisen asumisen ei tarvitse sijoittua myyntiä edeltävälle kahdelle vuodelle, vaan riittää, että on jossain vaiheessa käyttänyt asuntoa vakituisena kotinaan. Esimerkiksi välillä vuokralla olleen asunnon voi näin myydä verovapaasti.


Jaetussa käytössä olleesta asunnosta vain se osa, joka on ollut myyjällä itsellään käytössä on verovapaata tuloa.

 

Lisää tietoa oman asunnon verovapaasta luovutuksesta löytyy Verohallinnon nettisivuilta.

Comments


bottom of page