top of page

Etätyön vaikutukset näkyvät asuntomarkkinoilla

Asuntomarkkinat ovat muuttuneet suuresti viimeisen kahden vuoden aikana. Korona-aika on lisännyt monien kiinnostusta kerrostalo- ja rivitaloasumiseen sekä pientaloasumiseen. Muutos on selvästi nähtävissä eri puolilla Suomea, mutta erityisesti suuremmissa kaupungeissa. Kokoontumisrajoitusten myötä syntynyt etätyösuositus on mahdollistanut erilaisia asumisvaihtoehtoja.Etätyösuositus on mahdollistanut erilaisia asumisvaihtoehtoja


Kasvanut etätyösuositus on vaikuttanut yhä useampien työssäkäyvien elämään. Kotona työskentely on innostanut monia remontoimaan tai hankkimaan suurempia asuntoja. Joustava työskentelyaika antaa monille vapauksia nauttia vapaa-ajastaan työn ohessa, kuten lähtemällä juoksu- tai kävelylenkille kesken työpäivän. Vapaa-ajan ja työn selkeä erottaminen voi myös olla haastavaa esimerkiksi vähäisen huonemäärän tai rajallisten asuinneliöiden vuoksi. Monien ostajien toiveissa onkin, että nykyinen asunto muuntautuisi tarvittaessa myös rauhalliseksi kotitoimistoksi.Muuttoliikenne on edelleen kasvussa


Poikkeusaika on vaikuttanut maan sisäiseen muuttoliikenteeseen aiempaa poikkeavalla tavalla. Pääkaupunkiseudulta muutetaan vilkkaasti syvemmälle sisämaahan ja etenkin haja-asutusalueille. Näille alueille muuttoliikenne on tuonut suuria mahdollisuuksia, mm. kuntien elinvoimaisuuden takaamiseksi. Nykypäivän teknologia internetyhteyksineen mahdollistaa monen työn tekemisen aika- ja paikkavapaasti. Jopa osittainen etätyö voisi kasvattaa työssäkäyntialueita entisestään, jos kauempana asumisen hyötyjä arvostettaisiin työmatkan tuomia haittoja enemmän.


Muuttoliikenteen kasvusta huolimatta kaupungistuminen ei ole ottanut takapakkia. Pientalomarkkinat ovat saaneet tuulta alleen, joka näkyy aiempien vuosien laskusuuntaisen hintakehityksen elpymisenä. Ostajien määrät ovat nousseet huimasti, mutta asuntokauppoja hidastaa kaikkien asuntotyyppien vähäinen tarjonta. Omakotitalojen kysynnän noustessa niiden tarjonnan vähäisyys näkyy selkeimmin kuin kerros- ja rivitaloasuntokohteissa. Erityisesti kehyskuntien myynti-ilmoitusten määrät ovat laskeneet huomattavasti vuoden takaisesta.Vuokramarkkinoilla on ylitarjontaa


Nykyisiä asuntomarkkinoita innottaa alhainen korkotaso ja ostajien sekä sijoittajien kasvanut tulevaisuudenusko. Yhä useampi kuluttaja on siirtynyt asuntosijoittajaksi halutessaan turvata oman ja jälkikasvunsa tulevaisuuden sekä eläkepäivänsä asuntosijoittamisella.


Vuokra-asuntojen tarjontaa ovat kiihdyttäneet yksityishenkilöiden lisäksi myös eläkeyhtiöt, asuntosijoitusyhtiöt- ja rahastot. Uunituoreista osake­asunnoista yli 50 % on sijoitettu vuokrakäyttöön. Suurimmissa kaupungeissa soluasuasumisen suosio on laskenut huomattavasti, joka on puolestaan lisännyt yksiöiden kysyntää entisestään.


Vuokramarkkinoiden kasvu on tuonut lisätarjontaa myös Airbnb-asunnoista kotimaan matkailu on kiihtyessä. Opiskelijoiden osittaisella tai lähes täydellisellä etäopiskelulla on ollut vaikutuksia vuokra-asuntojen tarjontaan. Tästä huolimatta opiskelijoiden asuntohaku kiihtyi heinäkuun lopulla, vaikka useampi oppilaitos ei ole siirtymässä täyspäiväiseen lähiopetukseen. Tällä hetkellä on vuokralaisten markkinat, sillä valinnan erilaisten vuokra-asuntojen kesken on hyvin runsaasti.


 

Myy osake- tai paritaloasuntosi meille helposti ja vaivattomasti! Me ostamme kaiken kokoisia ja kuntoisia asuntoja Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta. Saat meiltä tarjouksen asunnostasi tunnin sisällä ilman välikäsiä ja kaupat syntyvät nopeimmillaan saman päivän aikana! Ole yhteydessä milloin tahansa!Comments


bottom of page