top of page

Mitä asiakirjoja tarvitaan asunnon myyntiin

Asunnon myyntiin liittyy ymmärrettävästi pitkä liuta paperihommaa ja myyjällä on oltava hallussaan kaikki lain vaatimat asiakirjat ennen kuin asunto-osake voi vaihtaa omistajaa. Asunnon myyntiin tarvittavat asiakirjat on hyvä olla koossa jo ennen myynti-ilmoituksen laatimista, jottei varsinainen kaupanteko viivästy erilaisia selvityksiä odotellessa. Suuren osan asiakirjoista saa onneksi suoraan isännöitsijältä, kun kyseessä on asunnon eikä omakotitalon myynti, mutta asunnon myyjän on tietenkin hyvä olla itsekin perillä tarvittavista papereista, jotta asunnon myyntidokumentit täyttävät varmasti kaikki lakipykälät.Tärkeimmät asunnon myyntiin tarvittavat asiakirjat ovat:

 • kauppakirja

 • isännöitsijäntodistus

 • osakekirja

 • asunto-osakeyhtiön tilinpäätös

 • asunto-osakeyhtiön toimintakertomus

Kauppakirja


Asunnon myyjän velvollisuuksiin kuuluu kauppakirjan laadinta. Kauppakirjaan merkitään kaupan ja asunnon yksityiskohdat sekä kaupan ehdot. Siitä pitää ilmetä asunnon sijainti, pinta-ala ja osakenumerot sekä kauppahinta, omistusoikeuksien siirtyminen ja mahdolliset erityisvaatimukset. Lisäksi kauppakirjassa määritellään kuka on vastuussa asunnon kuluista ennen omistusoikeuden siirtymistä ja kuka maksaa varainsiirtoveron.


Se milloin asunnon omistusoikeus siirtyy ostajalle on myös syytä mainita asiakirjassa selkeästi samoin kuin tiedot hallintaoikeudesta eli siitä voiko myyjä asua asunnossa vielä kaupan hyväksymisen jälkeen. Kauppakirjaan kirjataan myös asunnon kunto ja mahdolliset puutteet. Kaikki asunnon myyntiin liittyvät asiat on syytä kirjata kauppakirjaan, jotta esimerkiksi mahdollisista korjaustarpeista tai kaupan mukana siirtyvästä irtaimistosta ei pääse syntymään erilaisia tulkintoja.


Netistä löytyy valmiita kauppakirjapohjia tehtävää helpottamaan, mutta asiakirja on hyvä käyttää lakimiehellä tai pankissa tarkastettavana virheiden välttämiseksi. Jos asuntoa myymään on palkattu kiinteistönvälittäjä voi hän laatia kauppakirjan myyjän puolesta. Kauppakirjaan pitää saada kaikkien asunnon omistajien allekirjoitus ja se on hyvä toimittaa ostajan tarkastettavaksi hyvissä ajoin eli ainakin kolme arkipäivää ennen kaupantekoa.


Isännöitsijäntodistus


Isännöitsijätodistus on tärkein itse asunnosta kertova asiakirja. Siitä selviävät tiedot taloyhtiöstä mukaan lukien sen historia ja taloudellinen tilanne sekä luettelo yhtiöön kuuluvista rakennuksistä, niiden kunnosta, aiemmista remonteista sekä tulevista kunnostustarpeista. Isännöitsijäntodistus saa olla korkeintaan kolme kuukautta vanha ja sen toimittamisessa kestää yleensä maksimissaan viikko. Isännöitsijäntodistuksen voi pyytää isännöintiä hoitavalta yritykseltä tai asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajalta.Osakekirja


Osakekirjasta selviää kenelle asunto-osakeyhtiön osakeoikeudet kuuluvat. Käytännössä osakekirjassa lukeva henkilö, jolla on asunnon osakekirja hallussaan on asunnon omistaja. Kauppaa tehtäessä ei asunnon omistajaa tarvitse selvittää tämän lisäksi muualta ja osakekirjan haltijan voidaan olettaa olevan oikeutettu myymään asuntoa. Tätä kutsutaan omistajaolettamaksi.


Osakekirja siirtyy uudelle omistajalle kaupan yhteydessä tai esimerkiksi perinnönjaon, testamentin tai lahjoituksen perusteella. Asuntoa myytäessä osakekirjan siirtyminen määritellään kauppakirjassa ja on tärkeää, että omistusoikeuden siirtyminen voidaan todistaa ja näin todeta omistajaolettama.Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös


Asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksestä pitää löytyä toimintakertomus, tuloslaskelma, talousarviovertailu, tiedot taseesta ja erinäisiä liitetiedostoja. Sen laatiminen on taloyhtiön laillinen velvollisuus ja siitä pitää käydä ilmi osakeyhtiön taloudellinen asema, voitto ja kaikki olennainen tieto, joka ei suoraan selviä tuloslaskelmasta tai taseesta. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksen ehdotuksen laatii isännöitsijä ja se hyväksytään hallituksen ja yhtiökokouksen toimesta.Asunto-osakeyhtiön toimintakertomus


Asunto-osakeyhtiön toimintakertomuksesta selviää paljon tärkeää tietoa taloyhtiön taloudesta ja varallisuudesta. Siitä löytyy muun muassa


 • erittely yhtiövastikkeen käytöstä vastikelaskelmineen

 • niin sanotut pysyvät rasitteet ja kiinnitykset eli tiedot esimerkiksi sopimuksista, jotka antavat käyttöoikeuden johonkin taloyhtiön omaisuuteen ulkopuolisille (esimerkiksi parkkipaikkojen käyttöoikeudesta on voitu säätää tällaisella sopimuksella) sekä kiinnityksistä velan vakuudeksi

 • tiedot remonteista, vahingoista ja vahingonkorvauksista

 • erittely talousarvion toteutumisesta ja selvitys mahdollisista poikkeamista

 • ennuste taloyhtiön talouden kehityksestä ja siihen vaikuttavat seikat, esimerkiksi tiedossa olevat korjaushankkeet

 • esitys tilikauden voitoista ja siitä jaetaanko voitot osinkoina vai lisätäänkö pääomaan

 • selvitys yhtiön osakkeista ja mahdollisesta negatiivisesta taseesta


Lisäksi toimintakertomuksesta selviävät yleensä myös tiedot yhtiön rakennuksista, tontista, hallinnosta, veden, sähkön ja lämmön kulutuksesta ja osakesiirroista, mutta nämä tiedot eivät ole pakollisia.Muita asiakirjoja


Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi tarvitaan liitteiksi kaupantekoa varten vielä ainakin yhtiöjärjestys, energiatodistukset, kuntotarkastusraportti kosteusarvioineen, kunnossapitosuunnitelma ja remonttisuunnitelma sekä asunnon pohjapiirrustus.Miksi Neliöt Rahaksi?


Asunnon myyntiin tarvitaan siis pitkä lista erilaisia asiakirjoja ja selvityksiä ennen kuin kaupat saadaan hierottua. Paperisota voi helposti pistää asiaan perehtymättömän pään sekaisin ja yleensä asunnon myynnistä ei selviäkään ilman ulkopuolista apua. Lakimiehien ja kiinteistönvälittäjien palvelut eivät tunnetusti ole aivan halvimmasta päästä ja lopullisesta kauppahinnasta putoaakin pois pitkä penni ennen kuin rahat ovat tilillä.


Neliöt Rahaksi on hyvä vaihtoehto, kun asunnon haluaa myydä mahdollisimman nopeasti, helposti ja ylimääräisiä kuluja välttäen. Neliöt Rahaksi ostaa asuntosi suoraan ilman välikäsiä ja hoitaa kaikki myyntiin liittyvät asiakirjat puolestasi ilman minkäänlaisia lisäkuluja. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää siitä miten asunnon myynti meidän kauttamme onnistuu!

Kommentare


bottom of page