top of page

Miten laatia asunto-osakkeen kauppakirja?

Kauppakirja vahvistaa kaupanteon. Siitä selviävät kaikki olennaiset asiat asunto-osakkeesta, kaupan ehdoista sekä ostajasta ja myyjästä. Kauppakirjaan on syytä merkitä kaikki kauppaan liittyvät ehdot ja sopimukset esimerkiksi irtaimiston osalta. Jos jokin tieto ei löydy kauppakirjasta, voi olla vaikea todistaa jälkikäteen mitä oli sovittu.Mitä tietoja kauppakirjasta löytyy?


Kauppakirjasta käyvät ilmi tärkeät tiedot itse kohteesta, kuten osakkeen sijainti, pinta-ala ja osakenumerot. Lisäksi kauppakirjaan merkitään huoneiston hinta, milloin omistusoikeus siirtyy uudelle omistajalle ja miten maksu tulee suorittaa. Kauppakirjassa on hyvä mainita myös kuka hoitaa asunto-osakkeesta koituvat kustannukset omistusoikeuden vaihtumiseen asti.


Nämä tärkeimmät seikat on merkitty yleensä jo ostotarjoukseen, sillä asunto-osakkeista puhuttaessa jo ostotarjous on sitova asiakirja ja ostajan on käytännössä täytynyt selvittää asunnosta kaikki olennainen tieto ennen ostotarjouksen tekemistä. Myyjällä on myös velvollisuus kertoa paikkansapitävästi ostajaehdokkaalle kaikki seikat, jotka voivat vaikuttaa päätöksentekoon. Käytännössä kauppakirjaan merkitään siis pitkälti samat asiat, jotka käyvät ilmi jo ostotarjouksesta.


Tarkempi erittely kauppakirjaan merkittävistä asioista

1. Ostajan ja myyjän tiedot

 • Nimet

 • Osoitteet

 • Henkilötunnukset


2. Omistusosuudet

 • Jos asunnolla on enemmän kuin yksi omistaja, merkitään tiedot tästä kauppakirjaan


3. Asunto-osakkeen tiedot

 • Asunto-osakeyhtiön nimi

 • Osoite

 • Huoneiston pinta-ala

 • Huoneluku

 • Asunnon kunto

 • Osakkeiden numerot ja lukumäärä


4. Hinta ja maksuehdot

 • Myyntihinta

 • Velaton kauppahinta (sisältää mahdolliset yhtiölaina- ja tonttiosuudet)

 • Miten maksu suoritetaan ja millä aikataululla


5. Omistusoikeuden siirtyminen

 • Päivämäärä jolloin osakkeet siirtyvät ostajan nimiin


6. Hallintaoikeuden siirtyminen

 • Päivämäärä jolloin ostaja saa huoneiston käyttöönsä


7. Osakekirjan luovuttaminen

 • Missä osakekirjaa säilytetään ja milloin se luovutetaan ostajalle


8. Vakuudet

 • Jos maksu ja osakkeiden siirtyminen hoidetaan erissä, sopii pankki vakuudet siltä varalta, että prosessissa esiintyy ongelmia tai viivästyksiä


9. Kauppaan liittyvät asiakirjat

 • Kaikki ennen kaupantekoa nähdyt ja ostopäätökseen vaikuttavat asiakirjat on hyvä listata kauppakirjassa epäselvyyksien välttämiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi isännöitsijän todistus, osakeyhtiön tilinpäätös, energiatodistus ja kuntotarkastusraportti.


10. Sanktiot

 • Kauppakirjaan voidaan merkitä sanktioita maksamisessa tai huoneiston vapautumisessa ilmenevien viivästysten ja ongelmien varalle. Sanktiot voivat olla esimerkiksi viivästyskorkoja tai jopa kaupan peruuntuminen.


11. Asunnon kunto

 • Kauppakirjaan merkitään asunnon mahdolliset puutteet, virheet ja kunnostustarpeet. Ennen kaupantekoa olisi hyvä tehdä asunnossa kuntotarkastus ja kostetusmittaus ja liittää nämä liitteiksi kauppakirjaan yllätyksien ja epäselvyyksien välttämikseksi.


12. Suunnitellut remontit

 • Asunnon tai taloyhtiön tiedossa olevat remontit

 • Remonttien aikataulut

 • Kustannusarvio, jos saatavilla


13. Irtaimisto

 • Oletus on, että asunnon kiinteät kalusteet ja kodinkoneet kuuluvat kauppaan. Jos näin ei kuitenkaan ole, on se merkittävä kauppakirjaan.

 • Jos kaupan mukana tulee myös muuta irtaimistoa, kuten huonekaluja tai valaisimia, on nämä listattava erilliseksi luetteloksi ja määriteltävä näille oma huoneiston myyntihinnasta erillinen hintansa.


14. Vaaranvastuu

 • Tieto siitä, missä vaiheessa vastuu asunnossa tapahtuvista vahingoista siirtyy uudelle ostajalle


15. Päiväys ja paikka


16. Ostajan ja myyjän allekirjoitukset


17. Puolison suostumus

 • Jos myytävässä asunnossa on asunut myös myyjän aviopuoliso, on kauppakirjaan lisättävä todistus puolison suostumuksesta kauppaan. Ilman tätä ei myyjällä ole oikeutta myydä asuntoa, vaikka olisikin asunnon ainoa omistaja.


18. Veroseuraamukset

 • Ostaja maksaa asunto-osakekaupasta varainsiirtoveron, joka on 2% asunnon velattomasta hinnasta


19. Liitteet

 • Kaikki kauppaan liittyvät asiakirjat, kuten edellä mainitut kuntoraportit, puolison suostumus, tilinpäätökset jne.

Kun myyt asuntosi Neliöt Rahaksi- tai Neliöt Välittää -palvelumme kautta, hoidamme kauppakirjan laatimisen ja kaikki kaupantekoon liittyvät asiakirjat puolestasi ammattitaidolla ja ilman ylimääräisiä kustannuksia. Ota yhteyttä jo tänään!

Comments


bottom of page