top of page

Putkiremontti on taloyhtiön suurin korjaushanke

Linjasaneeraus eli tuttavallisemmin putkiremontti on taloyhtiön merkittävin korjaushanke, jossa tarvitaan asiantuntemusta ja toimivaa yhteistyötä. Taloyhtiössä voidaan toteuttaa kokonaisvaltainen putkiremontti tai uusia vain osa putkistoista vaihtoehtoisin menetelmin. Tässä blogikirjoituksessa paneudumme lähemmin putkiremonttiin ja sen sisältämiin vaiheisiin.Milloin putkiremontista tulee ajankohtainen?


Taloyhtiöremonteista pelätyin on usein putkiremontti. Hankesuunnittelussa on huomioitava osakkaiden mahdolliset toiveet ja mielipiteet, jotta päästään kaikkia miellyttävään lopputulokseen. Putkiremonttiin kannattaa palkata erillinen projektinjohtaja, joka hallinnoi hanketta ja toimii taloyhtiön ammattitaitoisena apuna koko hankkeen ajan.


Putkien ikääntyessä ne haurastuvat ja menettävät toimmintakykyään, jonka vuoksi niiden kuntoa on hyvä kartoittaa, jotta putkiremontti voidaan ajoittaa toteutettavaksi oikeaan aikaan. Siten vältytään liian varhaisessa vaiheessa korjaamiselta ja toisaalta myös jatkuvien vuotovahinkojen aiheuttamilta korjauskustannuksilta.


Hälyttäviä merkkejä ovat esimerkiksi lisääntyneet vuotovahingot ja viemärien tukokset, juomaveden laatu- ja makuvirheet ja märkätilojen vesieristeiden pettäminen. Käyttövesi- ja viemäriputkien tekninen käyttöikä on noin 40-60 vuotta, riippuen veden ominaisuuksista, putkien materiaalista, laadusta ja putkiston kunnossapidosta.Mistä hinta koostuu?


Tärkeintä on muistaa, että jokainen remontti on yksilöllinen. Vaihtelua hintojen välillä löytyy runsaasti, sillä siihen vaikuttaa esimerkiksi valittu toteutustapa ja muiden korjaustoimenpiteiden laajuus. Putkiremontissa osaavalla asiantuntijalla on yhtä tärkeä rooli kuin remontin hinnallakin. Asiantuntijan on tunnettava eri rakennustavat ja -menetelmät sekä osattava huomioida eri aikoina asennettujen järjestelmien uusimistarpeet.


Suunniteltaessa putkiremonttia on tärkeää kartoittaa, miten laajaksi remontti tehdään. On päätettävä vaihdetaanko pelkät vesijohdot, vai suoritetaanko esimerkiksi viemärien ja runkolinjojen uusiminen. Remontin yhteydessä voidaan tehdä sähköverkon ja ilmanvaihdon korjauksia.


Kokonaiskustannukset vaihtelevat paljon riippuen taloyhtiön iästä, koosta, remontoitavien huoneistojen lukumäärästä ja asuinpaikkakunnasta. Pääkaupunkiseudulla remontin hintalappu on keskimäärin n. 800€/m² ja muualla Suomessa n. 650€/m².Toteutustavat


Oli remontin toteutustapa mikä tahansa, käytä suunnittelussa, suunnittelunohjauksessa ja toteutuksessa aina päteviä ammattilaista. Toteutustavan valintaan vaikuttavat monet tekijät, mutta merkittävin niistä on alkuperäisen viemärin kunto. Jos runkoviemäri ei ole tarpeeksi hyvässä kunnossa, on syytä pohtia, onko parempi vaihtoehto teettää perinteinen putkiremontti pelkän kunnostuksen sijaan.Perinteinen

Yleisin ja laajin toteutustapa on perinteinen putkiremontti, jossa uusitaan kaikki talon käyttövesiputket, viemärit sekä kylpyhuoneet. Perinteinen toteutustapa on selkeästi kallein ja aikaa vievin, mutta samalla saadaan jatkettua teknistä käyttöikää seuraavat 50 vuotta. Putkiremontti kestää keskimäärin 3-12kk riippuen yhtiön koosta.Sukitus

Sukituksessa viemäreitä ei lähdetä uusimaan, vaan vanhat viemärit kunnostetaan asentamalla niiden sisään uusi, epoksilla kyllästetty putki, joka kovettuu kuivuessaan. Tällä menetelmällä jatketaan vanhan viemärin käyttöikää. Sukitus on nopea ja asukasystävällinen tapa, jolloin asuntokohtainen haitta-aika rajoittuu noin seitsemään vuorokauteen. Tärkeintä on muistaa, että sukitus ei korvaa perinteistä putkiremonttia vaan siirtää sitä pidemmälle tulevaisuuteen. Sukituksen tekninen käyttöikä on arviolta 30-50 vuotta.Pinnoitus

Toinen vanhaa viemäriä kunnostava tapa on pinnoitus, jossa epoksia ruiskutetaan vanhan viemärin sisäpintaan. Sukituksen tapaan se ei korvaa perinteistä putkiremonttia. Pinnoituksen tekninen käyttöikä on noin 15-30 vuotta.Hyödyt osakkaille ja asukkaille


Hyvin suunniteltu ja toteutettu putkiremontti usein parantaa turvallisuutta, asumisviihtyisyyttä ja voi myös pienentää asumiskustannuksia. Remontin myötä arvo nousee ja kiinteistö saadaan vastaamaan nykytason vaatimuksia. Positiivista on, että näin pystytään alentamaan myös huolto-, korjaus- ja ylläpitokustannuksia.


 

Lähestyvä putkiremontti laskee yleensä asunnon kauppahintaa. Jos tavoitteena on muuttaa kylpyhuoneen ilmettä oman maun mukaiseksi, voi siinä tapauksessa putkiremonttiin menevän asunnon osto olla järkevä liike. Selvitä aina ennen asunnon ostoa sen putkiremontin laajuus, toteutustapa, suunniteltu aikataulu, kustannusarvio sekä muut mahdolliset taloyhtiöön tulevat remontit.


Comments


bottom of page